Kevesli banki kamatait?      –     Fektessen be az otthonába!

Napelemmel a háztartása, cége elektromos áram szükségletét meg tudja termelni. A beruházással növekszik az ingatlan értéke. Az elektromos autózás is itt van a küszöbön. Így megtermelheti az ingyenes „üzemanyagot” a jövőben a közlekedéséhez. 0,-Ft-ra csökkentheti a rezsijét

A beruházással hosszútávra garantálja az alacsony üzemeltetést és ez által a gondtalanabb időskort.

Az ingatlan a biztos, hosszú távú befektetés szimbóluma. Ezen befektetésre ezek után nem „csak” az értéknövekedés és az esetleges bérleti díj bevétel vonatkozásában lehet „hozam termelőként” számítani, hanem a napelemes áramtermelési hozam is jelentős érv a beruházási döntés során.

Egy általunk megvalósított példán keresztül mutatjuk be a HMKE azaz Háztatási Méretű Kiserőmű tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési folyamatát, ahol a tulajdonos fő szempontja volt az alábbi rendelkezésre álló tetősíkon a maximális számú napelem elhelyezése.

Telepítési szempontok:

 • 1 inverterre 1 síkon elhelyezett napelemeket kötünk
 • 1 inverter ha több stringet tud kezelni, akkor stringenként azonos számú napelemet kötünk rá
 • Az elhelyezhető 25db napelem számhoz kellett megoldást találnunk.
 • Árnyékolás kérdése a helyszínen nem okozott problémát, a napsugárzás beesési szöge miatt csak a fotózási lehetőségeket korlátozta a növényzet és a légkábel.

A rendelkezésre álló tetőfelület speciális formája miatt ez a napelem elhelyezés és inverter választás mutatkozott ideálisnak a bekerülési költség és a hozam mértékének elemzésekor.

Elmű szolgáltatási terület, amely meghatározza a beépíthető inverterek típusát. Az elhelyezhető napelem szám alapján mivel 5kW feletti rendszerről beszélünk így vagy 1db 3 fázisú invertert alkalmazhatunk vagy 2 db egyfázisú inverter alkalmazása nyújthat még megoldást. A választott inverter(eket) a maximális hozam érdekében célszerű optimálisan kiterhelni.

Így a példánknál a  4400W-os inverter esetében 18db napelem elhelyezése 2 illetve a 3 stringes megoldással is lehetséges. De a 2 stringen kiépített 9-9 napelem a 3 stringen 6-6-6  a napelemmel szemben magasabb hozamot eredményez. Az inverterek méretezésénél az indulási áramerősség és az esetleges túlméretezési lehetőség is termék specifikus, de alapvető meghatározója a kész rendszernek.

Először határozza meg céljait, mérje fel a lehetőségeit, majd az optimális megoldást szakember segítségével célszerű kiválasztani. Amennyiben az áramszükségletét akarja önerőből előállítani és rendelkezik alkalmas felülettel/területtel ekkor a megoldás a napelem telepítés.

A telepítés lépései:

 1. Napelemes HMKE igénybejelentő az elektromos szolgáltató felé
 2. Tervezés, amelyhez szükséges a helyszín felmérése alapján a napelem és az inverter pontos típusának kiválasztása.
 3. Az elektromos szolgáltató igénybejelentésre küldött Műszaki Gazdasági Tájékoztatójában foglaltak teljesítése.
 4. Termelői nyilatkozat, ingatlan tulajdonosi hozzájárulás, tulajdoni lap, térképszelvény, inverter forgalmazói nyilatkozat, napelem műszaki adatlap, stb. dokumentumok beszerzése.
 5. A csatlakozási terv dokumentáció (20-25 oldal) összeállítása szaktervező által.
 6. A szolgáltató által a beadott csatlakozási dokumentáció elfogadása esetén a jóváhagyási anyagban szereplő feltételek teljesítése.
 7. A kivitelezés elkészítése és a szolgáltató felé történő készre jelentése.
  Az esetlegesen szükséges csatlakozási díj megfizetése (jelenleg 5kW alatt ingyenes).
 8. A fentiek teljesülése esetén a szolgáltató 2 pld-ban postai úton küldi a Hálózat Csatlakozási és a Hálózat Használati szerződést. Amelyet 1pld-ban postai úton aláírva kell visszaküldeni.
 9. A mérőóra csere a szolgáltató részéről 2 irányú mérésre alkalmas műszerre
 10. Szerelés folyamat

Tegye fel kérdéseit a solar@naturenergy.eu email címen.

Mennyit termel?

2 tetősíkon, 3 inverter 1 napja

Egy napsütéses nap termelési adatai február 7-én, mind a három inverterre külön-külön görbén megjelentetve. Alábbi diagramon pedig napi bontásban láthatjuk a fent kiragadott egy napot összehasonlítva a hónap többi napján elért termelési adatokkal.

Aktualitások

 • Hosszú a garancia a termékekre, de a monitorozás és ellenőrzés elengedhetetlen, hiszen éves elszámolás esetén jóval a napos órák csúcsidőszaka (április-szeptember) után szembesülhetünk az esetleges termelt teljesítmény kiesésével. A termelt villamos energia online internet alapú monitorozása, a kiesésének riasztása (E-mail/SMS), a villamos csatlakozási pontok évenkénti felülvizsgálata, az inverter néhány évenkénti belső tisztítása, a mozgó alkatrészek (hűtőventilátorok) üzemének ellenőrzése és a védelmi berendezések funkcionális ellenőrzése szintén a tervezett és megbízható működés záloga.

Tipp: A beruházás töredéke a karbantartás, de ezt ne hagyjuk el. Akkor tudunk garanciát érvényesíteni a gyártók felé, ha észleljük és feltáratjuk a hiba okát.

 • A telepítési címen lényeges a villanyóra leolvasás időpontja, mert éves elszámolás esetén az addig termelt villamos energia csak jóval később kerül jóváírásra, az egyébként elvárt azonnali csökkentett havi számlafizetés helyett. Például ha őszi  a telepítés egy májusi leolvasás a budapesti gyakorlat. Így az őszi telepítéstől (mivel tavaszig jelentősen átlag alatti a napos órák száma) májusig jelentős díjfizetés keletkezik a szolgáltató felé. Így csak a májusi leolvasás utáni időszaktól  lesz egyensúlyban az éves termelés/fogyasztás mérlege.

Tipp: A szolgáltató előre meghatározott éves leolvasási hónapját vegyük figyelembe a beruházásnál.

 • Tisztítás hatása a termelésre a hagyományos (nem SMART) napelemek esetében alapvetően a folyamatos és tervezett elektromos teljesítmény termelését szavatolja, így a napelem modulok felületének rendszeres tisztítása szükséges lehet a ráülepedett por és egyéb szennyeződések eltávolítása érdekében. Németországban erre fejlett iparág kezd kibontakozni.

Tipp: Ha hozzáférhető a napelem mező akkor csapadékmentes időben 1-1 mosás jelentős termelés javulást hozhat.

Kérjen ajánlatot!